Preguntes Freqüents

Benvinguts a preguntes freqüents què? qui? com?

P.

Un video pot fer més trànsit a la teva web?

R.

Si.  Està comprovat que augmenta el trànsit de visites a la teva Web i que l’usuari inverteix  més temps mirant un video que llegint un text.

A kpimarketing.es et proposem crear-te un  VÍDEO  per donar a conèixer el teu negoci d’una forma visual, efectiva i diferent, des de el vídeo més senzill al més elaborat.

* Confia amb nosaltres i sol·licitans informació. T’interessa!

P.

Què és l’anàlisi DAFO?

R.

L’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) ens donarà un diagnòstic sobre l’estat de la nostra entitat tant a nivell intern com extern. L’anàlisi es fa sobre dos eixos diferents: Nivell extern i intern: tindrem en compte aquelles amenaces o oportunitats que venen de fora així com les mancances o fortaleses de la nostra entitat a nivell intern.

Aspectes positius i negatius: caldrà que detectem tant els aspectes positius que internament i externa ens beneficien així com els aspectes negatius que ens perjudiquen internament i ens amenacen externament.

Amb aquests dos eixos, l’anàlisi evita que oblidem els aspectes externs, sovint menystinguts, i els aspectes positius de què ja gaudim per tal que els puguem potenciar com cal.

Dimensió interna:

Fortaleses: què ens diferencia de les altres entitats? Què és allò que millor sabem fer? Comptem amb un equip estable de voluntaris? Què podem aportar?

Debilitats: tenim els recursos tècnics i materials que necessitem? Quins problemes ens trobem de forma recurrent en la nostra gestió?

En la dimensió interna, cal incloure únicament allò que té directament a veure amb la nostra entitat: gestió, recursos humans i materials, etc. No podrem oblidar elements relacionats amb:

 • La nostra trajectòria
 • La nostra estructura jurídica
 • La nostra estructura organitzativa
 • Les nostres capacitats: allò que fem especialment bé
 • Els recursos de què disposem

Dimensió externa:

Oportunitats: a quines noves necessitats del nostre entorn estem capacitats per respondre? Tenim una bona imatge ja creada al nostre entorn? Som coneguts?

Amenaces: qui fa el mateix que nosaltres i ho fa millor? Quins canvis en l’entorn ens poden perjudicar?

En la dimensió externa haurem de valorar elements com ara:

 • La competència.
 • La relació amb els proveïdors i amb els socis, clients o donants.
 • Les tendències actuals en les àrees social, econòmica, tecnològica, etc.
 • La competència
 • La relació amb els proveïdors i amb els socis, clients o donants
 • Les tendències actuals en les àrees social, econòmica, tecnològica, etc.

P.

Què és un KPI?

R.

Els KPI (Key Performance Indicator), són indicadors claus que analitzen el rendiment. Ens serveixen, per medir el progrés i obtenir els coneixements pertinents per ajudar a administrar i millorar el rendiment de l’empresa, donant les respostes a les preguntes més importants.

Els KPI Ajuden a les empreses, a entendre lo be que s’estan fent els treballs en relació a les fites i objectius estratègics, així, un KPI proporciona la informació de rendiment més important que permet a les parts interessades, sapiguer si es va per bon camí.  Habitualment, són expressats en percentatges i el valor del indicador està directament relacionat amb un objectiu i clarament vinculats a la estratègia.

P.

És cara la publicitat?

R.

Depén de la estratègia i del mitjà escollit: radio, TV, premsa, marquesines, lones…. en principi, no té perqué ser car, hi ha campanyes creatives molt efectives tant siguin on como off line, el cost és relatiu, ja que s’ha de valorar el ROI (el retorn de la inversió) i veure els beneficis obtinguts.

 

P.

Quant val crear un logo?

R.

Depén de la complexitat, de les hores invertides i  dels canvis i modificacions  que demani el client… a kpimarketing.es t’orientem sense compromís.